Skyddad Ursprungsbeteckning

Skyddad Ursprungsbeteckning är ett system för att skydda och främja regionalt- eller lokalt producerade livsmedelsprodukter med förknippade produktnamn. Svenska exempel är t.ex. Falukorv, Svensk Vodka och Hushållsost.

Det finns totalt tre skyddsmärkningar inom EU:


  • Skyddad ursprungsbeteckning, SUB (Protected Designation of Origin, PDO): Produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod.

  • Skyddad geografisk beteckning (SGB): Produkten är knuten till området åtminstone genom att vara producerad eller bearbetad eller beredd där.

  • Garanterad traditionell specialitet (GTS): Inget krav på ursprung finns, men produkten ska anknyta till ett visst område genom en speciell sammansättning eller framställningsmetod associerad med det.


Symboler på Fontanas produkter


Många av Fontanas produkter bär någon eller flera av dessa symboler. Den grekiska osten Feta fick 2002 rätten att bära märkningen S.U.B - Skyddad Ursprungsbeteckning - och 2006 förbjöds andra europeiska ostar av liknande karaktär att använda Feta som varunamn. Grekiskt Getost - Anevato - har också S.U.B-märkning.

Varför ett europeiskt utvärderings- och skyddssystem för livsmedel?  • För att uppmuntra mångfald i jordbruksproduktionen.

  • För att skydda produktnamn från missbruk och imitation.

  • För att hjälpa konsumenter genom att informera dem om produkternas särart.