SECURITY AND PRIVACY

Privacy policy

Mer information kommer snart.

Back to top

Cookies

  Fontanas användning av cookies Vad är cookies? Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Fontana eller från våra partners och sparas på din enhet enligt nedan: Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app. Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut. Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker. Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies & liknande tekniker Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster, (såsom i vårt nyhetsbrev), Nedan förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Se även Fontanas dataskyddspolicy vad gäller hantering av dina personuppgifter. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig. Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons. Varför använder vi cookies? De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster bättre för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande: Nödvändiga cookies är nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies. Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies. Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga. Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig. Hur kan du kontrollera Fontanas användande av cookies? Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.   Hur använder vi uppgifterna? I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Dina personuppgifter överförs inte heller till land utanför EU/EES. Rättslig grund Fontana har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Fontana har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Fontana kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen. Lagringstider Dina personuppgifter används för detta ändamål i upp till sex (6) månader efter avslutat ärende, därefter upphör behandlingen. Om dina personuppgifter (namn och e-post) inte behövs för något annat ovan angivet ändamål med längre lagringstid, raderas dem. Dina rättigheter Fontana har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. Fontana använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering). Du kan när som helst vända dig till Fontana vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (info@fontana.se). Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s. tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Vidare har du rätt att framställa följande önskemål: 1) om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse 2) rätt att begära radering av dina uppgifter 3) rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 4) rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format. Om du hör av dig till info@fontana.se kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd du begärt, i den utsträckning vi har möjlighet till det. Dessutom har du även rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter. Klagomål Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Fontanas behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.sedatainspektionen@datainspektionen.se, tel: 08 657 61 00). Senast uppdaterad 2018-05-22  

Back to top

Legal

Mer information kommer snart.

Back to top

Prize Draw Information

Mer information kommer snart.

Back to top