Miljöpolicy

Fontana Food miljöpolicy

Fontana Food är ett familjeföretag med rötter i Cypern som har importerat livsmedel från Medelhavsområdet sedan 1978. Med vår verksamhet vill vi bidra till att sprida den hälsosamma matkulturen från Medelhavsländerna till Sverige.

Våra produkter

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och strävar hela tiden efter att utöka vårt sortiment av ekologiska produkter. Vi sätter även ett stort värde på en god djurhållning vid val av leverantörer.

Vår verksamhet

Vår riktlinje är att alla led i produktionen ska sträva efter att minska sin negativa påverkan på miljön. Fontana arbetar systematiskt med miljöfrågor knutna till vår egen verksamhet – transporter, lagring och förpackning av livsmedel. Detta gör vi genom att till exempel minska förbrukningen av el i våra kontor och lagerlokaler, välja sjöfrakt framför lastbilstransporter så långt det är möjligt och minimera åtgången av förbrukningsmaterial.