Miljöarbete

Fontana Food miljöarbete

Så här jobbar vi för att uppfylla vår miljöpolicy:

Mat

Vi letar ständigt efter nya produkter och utökar sortimentet av ekologiska produkter successivt. Vi besöker våra leverantörer regelbundet för att upprätthålla ett nära samarbete och säkerställa att de lever upp till en god standard gällande miljö, djurhållning och arbetsvillkor. Hos vår ostleverantör Kourellas i Grevena som är ett naturreservat i norra Grekland får getter och får ströva fritt i naturen. Vår andra ostleverantör Lesvigal hittar vi på ön Lesvos vars får och getter betar fritt och dess föda består av fler än 180 växter och örter unika för denna grekiska ö.

Att värna om småskaliga producenter är också viktigt för att stärka den lokala företagsamheten.

Transporter

Vår livsmedelshantering med långa transporter innebär förstås en utmaning för oss. För att minska koldioxidutsläppen från våra transporter arbetar vi ständigt med att välja sjöfrakt framför lastbilstransporter. Vi utnyttjar också möjligheter till samlastning för att öka fyllnadsgraden i bilarna. De transportbolag som vi samarbetar med är miljögodkända och certifierade enligt ISO 14001.

Energi

Det är en självklarhet för oss på Fontana att vi ska minska förbrukningen av el och värme i våra lokaler. Sammanlagt disponerar Fontana över 4000 kvadratmeter kontor och lagerytor i Tyresö, strax söder om Stockholm. Där har vi installerat bergvärme och vintertid hämtar vi värme från bergvärmehålen som vi värmer kontor och lagerlokalen med. Sommartid kyls istället kontoren med kyla från bergvärmehålen. Under sommaren återladdar vi också bergvärmehålen med överskottsvärmen som uppkommer från kylningen av kontoren samt överskottsvärmen från frys- och kylrum.

Avfall

Vårt avfall tas om hand om av SITA, som är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är anslutna till Svenska Returpallsystemet och därigenom återvinner vi alla trasiga lastpallar. Vi jobbar också med att begränsa vår förbrukning av papper och sortera ut returemballage, såsom kartonger och wellpapp, för återvinning. Många av våra kunder är anslutna med EDI-lösningar med digitala order, orderbekräftelser och fakturering. Det papper som ändå förbrukas på kontoret samlas in för återvinning.