OlivträdetOlivträdet är ett upp till 20 meter högt träd som växer långsamt och blir mycket gammalt. Träd över 2000 år är visserligen ovanliga men inte unika. Tjock, ofta förvriden, stam med runda eller "fyrkantiga" grenar. Bladen är mörkgröna eller grå med luden undersida och de har en läderartad yta. Frukten, oliven, är oval/rund och skiftar i färg genom mognadsprocessen. Från grön till svart/violett.

Odlingen av olivträd påbörjades för omkring 6000 år sedan någonstans utmed medelhavets ostkust och spred sig sedan vidare. För ungefär 4000 år sedan svarade fenicier och greker för merparten av exporten av olivolja. Olivträdet och dess historia, som går som en röd tråd genom mänsklighetens historia - i varje fall tillbaka till de första kända civilisationerna - måste ha funnits i Grekland från första början eftersom de själva gav det ett namn - Elaia.

Ett av skälen till att historikerna betraktar Grekland som olivträdets hemland är en omskriven saga i den grekiska mytologin. Enligt den lovade Zeus att överlämna Attika till den gud eller gudinna som kom med den nyttigaste gåvan. Poseidon slog med sin treudd i marken och upp dök en fantastisk vacker springare. Hans motståndare, vishetens gudinna Pallas Atena, levererade ett olivträd och eftersom olivolja var så viktigt för livet då det inte bara är ett födoämne utan även kan användas i medicinskt syfte och som ljuskälla, vann hon.

Odlingen blev slutligen oerhört viktig för Grekland -så viktig att olivolja utvecklades till landets främsta exportprodukt. Detta fick till följd att den kände grekiske politikern Solon på 500-talet medverkade till en synnerligen sträng lagstiftning för att skydda olivträden -den som högg ner ett olivträd avrättades summariskt. Av detta blev olivlundarna att betrakta som helig mark och de enda som tilläts närvara vid olivskörden var jungfrur och manliga oskulder.