Medalj för ”Gagnerik gärning inom svenskt näringsliv”Fontanas VD, Frixos Papadopoulous, tilldelades den 16:e april 2007 det Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv. Hans Majestät Konungen närvarade vid utdelningen som ägde rum i Riddarhuset i Stockholm.

-"Det känns overkligt och mycket hedrande", replikerar Frixos lyckligt. "När jag grundade företaget 1978 kunde jag aldrig tro att mitt hårda arbete skulle leda till detta".

Fontana Food grundades 1978 av Frixos Papadopoulous. Då uppgick den årliga omsättningen till 100 000 skr. Sortimentet bestod till en början av juice och fruktdrycker från Cypern. Idag, snart 30 år senare, har företaget en omsättning på över 200 mkr och sortimentet består av drygt 400 artiklar. Mestadels från Grekland och Medelhavsområdet, men även från övriga världen.

Vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årsmöte har sedan 1700-talet delats ut medaljer till vad som kallas särskilt förtjänstfulla entreprenörer. Direktör Frixos Papadopoulous var en av årets tolv medaljörer.