Krav

  • KRAV-märkt mat- Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att välja KRAV-märkt mat bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med biologisk mångfald.
  • I KRAV-godkänd djurhållning stimuleras djurens naturliga behov. Djuren föds upp med höga krav på etik och miljö.
  • KRAV-certifierade ekologiska produkter är odlade, kontrollerade och hanterade enligt KRAVs regler för ekologisk produktion.
Mer Information om detta, läs på Kravs hemsidaFontanas Ekologiska och Krav godkända utbud hittar du här