Integritetspolicy

 

Syfte och bakgrund

Vi värnar om våra kunders integritet och våra kunders förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Syftet är att öka öppenheten i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Fontana Food AB

Organisationsnummer: 556251-0734

Adress: Studiovägen 6

135 21 Tyresö

Kontakt via e-post: info@fontanafood.se

Kontakt via telefon: 08-448 71 00

Personuppgiftsansvarigs roll är att bestämma syftet och metoder när personuppgifter samlas in och behandlas samt är ansvarig för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, bild, IP-nummer, mm.

 

 

Personuppgiftsbehandling när du registrerar dig som medlem till Fontanas receptsida

 

Vilket ändamål har vi?

Marknadsföra våra produkter, recept, nyheter, event och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, företag

E-postadress

Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din anmälan till prenumerationen.

 

Hur använder vi uppgifterna?

Uppgifterna används för att  skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den e-postadress du har angivit.

Vi delar dina personuppgifter med vår IT-leverantör (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.

Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

 

Rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas för att kunna uppfyllda det avtals som ingås med dig i samband med att du registrerar dig som en medlem till receptsidan. För att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser måste vi behandla dina personuppgifter.

 

Lagringstider registrerad medlem och konsumentkontakt

Medlem av receptsidan: Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är medlem på vår receptsida. Du kan själv när som helst avsluta ditt medlemsskap genom att avregistrera dig eller kontakta info@fontanafood.se. När du avslutar ditt medlemsskap upphör vår behandling av dina personuppgifter.

 

Konsumentkontakt: Dina personuppgifter sparas upp till tre år efter din senaste kundkontakt med oss. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.

 

 

Fontanas personuppgiftsbehandling när du använder vår webbplats

 

Vilket ändamål har vi?

Tillhandahålla och förbättra våra tjänster

 

Vilka personuppgifter behandlas?

IP-adress

Språkinställning

Geografisk placering

Information om hur du interagerar med Fontana genom att behandla information om hur du når och lämnar tjänsten.

 

Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av Webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser. För mer information om Fontanas cookies-användning hittar du här.

Uppgifterna tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats.

 

Hur använder vi uppgifterna?

För att kunna förbättra våra tekniska lösningar behandlar vi uppgifterna.

I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige, vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter.

Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

Vi använder statistikverktygen Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen

 

Rättslig grund

Fontana har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Fontana har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Fontana kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

 

Lagringstider

Personuppgiftsbehandlingen upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

 

Konsumentkontakt: Dina personuppgifter sparas upp till tre år efter din senaste kundkontakt med oss. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.

 

2018-05-23