Grekland vinner slaget om namnet till Fetaost

EU kommissionen har nu beslutat att Grekland skall ha ensamrätt till namnet feta. En äkta fetaost skall innehålla får och getmjölk. Många så kallade fetaostar har tillverkats med komjölk som huvudingrediens. Nu blir det alltså enklare för konsumenterna att hitta den äkta fetaosten i butikshyllan.. Arla diskuterar nu med de danska myndigheterna om EU-kommissionens direktiv skall överklagas till EG- domstolen i Luxemburg. Kommissionen har bestämt att inom fem år skall osten ha ett nytt etablerat namn. Källa: Dagens Industri 18 juni 2002