Fettsyra

Fettsyror är kedjor av kolatomer med en syragrupp i ena änden. De består av ett varierande antal kolatomer och kan dessutom ha en eller flera dubbelbildningar mellan sig.

Mättad fettsyra
En fettsyra som helt saknar dubbelbindningar. Mättade fettsyror ger fastare konsistens, och finns främst i animaliskt fett som t.ex. smör, ost och mjölk.

Omättad fettsyra
Innehåller en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Enkelomättade fettysor innehåller endast en dubbelbindning och fleromättade innehåller två eller mer. Ju fler av dessa dubbelbindningar fettet innehåller desto mer lättflytande är det. Beroende på var den sista dubbelbindningen är placerad i molekylen får den olika egenskaper. Olivoljans fettsyror kallas omega-9, vilket är en enkelomättad fettsyra.