Ekologiskt lantbruk

Ekologiskt lantbruk präglas av lägre intensitet och mindre användning av produktionsmedel som handelsgödsel och bekämpningsmedel än i konventionellt jordbruk. Produkter som härstammar från producenter som klarar dessa krav får använda symbolen för "Certifierad ekologisk produkt".