Äkta vara – Fontana Kalamataoliver på TV i Citygross-reklam

De grekiska Kalamataoliverna vinner anhängare över hela världen, och under hela nästa vecka (v31) kommer besökarna på City Gross kunna köpa dessa till oslagbara priser.

Fontana Kalamataoliver med kärnor (450g) kommer under hela vecka 31 kosta 19,95 sek på samtliga City Gross-butiker. Oliverna annonseras som Äkta Vara.

Föreningen Äkta Vara granskar livsmedel och bedömer utifrån innehållet huruvida en produkt får bära märket Äkta Vara eller inte. Äkta Vara är en fristående och oberoende förening. Se mer på AktaVara.org.